ההרצאה הבאה: "מה לך נשמונת" – המקוררת אגי משעול – 21.5 בשעה 19:30