זיכרון בסלון – גבורת ילדים בשואה – 1 במאי בשעה 20:00