סדנת הקיץ לכתיבה בנושא: הדימוי

Image may contain: ‎Judy Tal Kopelman, ‎text that says '‎ונת הרמרפרסבשרע הדימוי קהילת יונתן שמחים לבשר על פתיחת סדנת הקיץ לכתיבה בנושא עיניים? מההקשר החושי למבעספרותי? האומנות היפהפה "ארטורה' בקמפוסרפין הסדנא מתקיימר תרגילים בכתיבה "ועכשי להרפות" -ציור בארטיב (במתחםארטורה) ביקור הבוטאני העולם (מצגת) רוירטואל צילומי (מצגת) (מצגת) 912.p139,69,308,238,168-100 מנחה לקופלמן סופרתומאיירת, סרנאות ברחבי עשר שנים 'המגיר השלישית אחרונות) מברליך' (הספריה החדשה) ו'החלילן (כנרת ביתן) בפרסים ובשבח הביקורת בארץ ובעולם -4462112 052 נוספים ולהרשמה: 7463447‎'‎‎