סתרי תורה ומסתרי הנפש: חידוש ומסורת, שינוי והתפתחות באוצר החכמה של הקבלה והחסידות בהנחיית ד"ר מיכה אנקורי

נפשי שואפת להיות חודרת בתוך חדריה הפנימיים.
כל מה שהנני מתאמץ לדלות מאור התורה ומאור העולם,
הנני מוצא שכל השורשים של המבֻקשים הטהורים,
מֻוכרחים הם להיות נמצאים במעמקי הנפש עצמה,
שאורה הוא אור התורה וזיו העולם.

הרב קוק, "חדריו"

חברים יקירם שלום רב,

שמחים לבשר על פתיחתה של סדרת השיעורים מרחיבי הלב והדעת בנושא 

סתרי תורה ומסתרי הנפש:

חידוש ומסורת, שינוי והתפתחות
באוצר החכמה של הקבלה והחסידות

בהנחיית ד"ר מיכה אנקורי.

הפתיחה ביום שני, 14 בנובמבר, 19:30- 21:00
בבי"ס ע"ש רבין, רחוב פשוש 4, הוד השרון.

אלה שלא הסדירו עדיין את התשלום, מתבקשים להגיע ב 19:15,
על מנת שנוכל להתחיל את השיעור בזמן!

מועדי המפגשים:

20, בנובמבר, 4, 25 בדצמבר, 8, 22 בינואר, 5, 19 בפברואר, 5, 19 במרץ

על מועד השיעור שבוטל יוחלט בתיאום עם הלומדים

נותרו מספר מקומות אחרונים! 

תשלום ע"ס 550 ש"ח יש להעביר בשיק לפקודת "קהילת יונתן" לידי שרה בוידן בתיאום טלפוני (052-4462112),
או בהעברה בנקאית לפי ההנחיות באתר הקהילה בסעיף "תרומה" ולהודיע לשרה על ההעברה.

09-7463447, 052-4462112
saraboyden@inter.net.il