קהילת יונתן זכתה בעתירתה נגד ראש העיר מר חי אדיב ונגד עיריית הוד השרון

 

קהילת יונתן הגישה עתירה לבית המשפט המחוזי מרכז באמצעות המרכז לדת ומדינה של התנועה הרפורמית בישראל.

עניינה של העתירה היה בסחבת קשה ומכוונת מצדה של העירייה במתן היתר בנייה לבניית משכן קבע לקהילה. קהילת יונתן מהווה אלטרנטיבה ליברלית, המושכת אלפים מתושבי הוד השרון והסביבה, המעוניינים בפעילויותיה הרבות בתחום הדת והתרבות היהודית/הארץ ישראלית. מזה 15 שנים מבקשת הקהילה להקים בית-כנסת ומרכז קהילתי עבור הציבור החפץ שירותי דת, תרבות וחינוך שוויוניים ופלורליסטיים בעיר הוד השרון.

קהילת יונתן הגישה את בקשתה הראשונה להקצאת קרקע ציבורית בשנת 2003, ומאז הגישה ארבע בקשות נוספות.

כבר בשנת 2010 המליצה וועדת ההקצאות על הקצאת קרקע ברח' הפעמונית, אולם ראש העיר, מר חי אדיב, אשר מונה לא מזמן לתפקיד יושב ראש עמית של קק"ל, דחה את המלצת הוועדה, ודרש להתחיל הליך הקצאה חדש. בישיבה ההיא עלו טענות קשות נגד המועצה והעומד בראשה על פוליטיזציה של הליך ההקצאה ועל כך שנשקלו שיקולים זרים.

בשנת 2013 נחתם הסכם להקצאת קרקע חילופית ברח' השקמים. בעקבות דחיית המלצת הוועדה להקצאת הקרקע במיקום הקודם, נוצר קושי בגיוס משאבים בגלל אבדן האמון של תורמים פוטנציאליים במימוש הפרויקט. לכן ניתנה לעמותה הארכה לצורך הגשת תכניות וגיוס משאבים, אך במכוון לא הוארכה תקופת הפיתוח. סירובה של העירייה להאריך את תקופת הפיתוח הותיר את קהילת יונתן בפני שוקת שבורה.

קהילת יונתן הגישה תכניות בנייה פעמיים, אך בעלי הקרקע, דהיינו העירייה, סירבו לחתום עליהן.

יש לציין, כי הקהילה עמדה בכל תנאי ההסכם ונספחיו אשר נחתמו עם העירייה!

התנהלותה של העירייה והעומד בראשה בחמש עשרה השנים האחרונות משקפת, לכאורה, מגמה סמויה של אפליה קשה על רקע השתייכותה של הקהילה לזרם הרפורמי!

לכן החליטה הקהילה לפנות לערכאות באמצעות המרכז לדת ומדינה של התנועה הרפורמית בישראל על מנת לבקש מבית המשפט לתת צו להארכת תקופת פיתוח הקרקע ומתן היתר בנייה מיידי.

השופט מנחם פינקלשטיין קיבל את העתירה, וציין בפסק-הדין: "צר לי על התנהלותם של נציגים אלה (חברי הקואליציה במועצת העיר), לרבות של ראש העירייה, שביקשו להימנע מלמלא את חובותיהם, וחובת ההגינות בראשן. יש לקוות שבהמשך הדרך, לא זו תהיה מנת חלקה של העותרת (קהילת יונתן) – בהתייחסותם של הוועדה המקומית ויתר רשויות הציבור."