קהילת יונתן מחפשת תורם לבניית משכן הקבע!

קהילת יונתן, הקהילה הרפורמית של הוד השרון בהנהגת הרב מיכאל בוידן, נמצאת בימים אלה בעיצומו של מסע לגיוס משאבים לבניית משכן הקבע. כזכור, לאחר מאבק של למעלה מעשר שנים הקצתה עיריית הוד השרון בראשותו של מר חי אדיב חלקת קרקע יפהפייה בשטח של 1800 מ"ר ברחוב השקמים. מיד עם אישור ההקצאה החלו בהנהגת הקהילה במלאכה הקשה של גיוס כספים, והקימו את מה שהם כינו: "מועדון האלף". פעולה זאת הצליחה להכניס לקופת הקהילה סכום כסף שאפשר לה להכין את תכניות הבנייה, ואכן, הוכנו תכניות יפהפיות, שמימושן תבאנה לעיר הוד ותפארת רבים!

בימים אלה קיבלה הקהילה סכום מכובד של שני מיליון שקלים מתורם אישי, בעל חזון להאדרת הפלורליזם היהודי בארץ, ואשר פעולותיה הענפות של קהילת יונתן בתחום העשרת תרבות הרוח היהודית והישראלית הגיעו לאזניו. הקהילה זקוקה בדחיפות לתרומה של סכום זהה להשלמת הסכום של ארבעה מיליון שקל, הנחוצים לה לשם קבלת היתר בנייה, וזאת על פי החוזה מול העירייה.

קהילת יונתן פונה לציבור הרחב, שרעיון הצדק, השוויון, חירות המחשבה, הפלורליזם הדתי ותגבור לימודי מורשת ישראל חשובים בעיניו, ומבקשת מכל אחד להתגייס אישית או קבוצתית למשימה חשובה זאת!

הרב בוידן: " זוהי פנייה אישית לכל אחת ואחד מכם לסייע לקהילת יונתן ע"י תרומה כספית לבניית משכן הקבע. במיוחד בימים אלה, כאשר קיימת תחושה של אבדן דרך ושל השתלטות המגמות של הקיצוניות הדתית בכל תחומי החיים, הגיעה השעה לחזק את האור ואת השפיות בחיינו כפרט וכחברה כאחת. ע"י תמיכה בקהילת יונתן נצליח להשיב אלינו את היהדות והתרבות הישראלית, שאנו כה ראויים לה!"

תכנית הבניין משקפת את הפעילות המגוונת של הקהילה, וכוללת שני אולמות רב תכליתיים וכיתות לימוד מרווחות. הרעיון העומד מאחורי התכנית הנו מתן מענה לצרכים השונים של הקהילה ושל הבאים בשעריה.

קהילת יונתן הנה עמותה רשומה כחוק, בעלת אישור לניהול תקין והכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לעניין תרומות המוכרות לצורך זיכוי במס.