בסוף מאבק של כמעט עשר שנים, אשר במהלכו הגישה קהילת יונתן בקשות רבות וחוזרות לעיריית הוד-השרון להקצאת קרקע לצורך

בניית בית-כנסת ומרכז קהילתי, הסכימה מועצת העיר סוף סוף ברוב גדול בישיבתה ב 27 נובמבר 2012 להקצות 1.8 דונם לקהילתנו.

 

ההחלטה טרם אושרה ע"י משרד הפנים. לאחר מכן נתחיל מבצע גיוס כספים על מנת לממן את הפרויקט.