פרשת שופטים

 

פרשת שופטים מתעסקת ברובה בַכללים הדרושים לבניית חברה צודקת ומתוקנת. היא מתחילה במלים: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ."

 

-         ההחלטה להתחיל כאן אינה מקרית. הרי אמר רבי חנינא סגן הכהנים: "הֶוֵי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו."

-         פרשתנו שמה דגש על חשיבות ההפרדה בין הרשות המחוקקת לבין הרשות המבצעת

 

מה המשמעות של המלים "תִּתֶּן לְךָ"? הרי זה היה יכול להיות כתוב: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן בְּכָל שְׁעָרֶיךָ."

          -   כתב הפרשן "צרור המור" - רבי אברהם סַבָּע אשר חי בקסטיליה שבספרד

               במאה ה- 15:

              "' תִּתֶּן לְךָ' - לרמוז שצריך אדם שישפוט את עצמו בַתחילה. ואח"כ יוכל לשפוט  

              האחרים. אבל מי שלא ישפוט את עצמו איך ישפוט לאחרים?"

-         מסכת סנהדרין: "כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשרה

     בישראל שנאמר: 'שופטים ושוטרים תתן לך' וסמיך ליה 'לא תיטע לך אשרה'."

-         אך יש לרבי משה אלשיך, אשר חי בטורקיה במאה ה- 16, פירוש לא פחות יפה:

"'תִּתֶּן לְךָ' – בשבילך. שישפטו אותך." – שאין מישהו מעל החוק

 

אך לא מספיק שתהיה מערכת משפט, אלא מוסיפה התורה: "וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק."

-         לכן החשיבות של עדות אמת. כתב הרב עובדיה ספורנו (איטליה, מאה ה- 16):

"תהי קבלת הטענות באופן שיפסקו הדין בצדק. שלא יהא רך לזה וקשה לזה."

-         ההתייחסות של המֶדִיָה הזרה לָעימות בינינו לבין החמאס בשבועות האחרונים לא היתה מבוססת על העיקרון של מִשְׁפַּט צֶדֶק

-         כתב מתי פרידמן, אשר היה ראש דסק ה- AP בירושלים במשך חמש שנים עד לשנת 2011:

"החשיבות המתמידה של המלחמה בקיץ הזה לפי דעתי אינה נמצאת במלחמה עצמה אלא בדרך שתֵאֵרו אותה והגיבו אליה מֵעֵבֶר לים."

 

לכן החשיבות של עדות אמת.

"עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלֹשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד."

רש"י: "אם מתקיימת עדות בשנים למה פֵרַט לך בשלושה? להקיש שלושה לשניים. מה שניים עדות אחת, אף שלושה עדות אחת."

 

-         וכמובן חייבת העדות להיות עדות אמת. עדות אמת היא כל-כך חשובה שקבעו חז"ל שאם העידו שני עדים על אדם מסוים שעבר עבירה, ולאחר מכן באו שני עדים אחרים וטענו שעדותם של הראשונים מופרכת מיסודה שכן, באותו זמן שעליו הם מעידים, העדים היו איתם במקום אחר: "אמרו להם היאך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני הרי אלו [=הראשונים] זוממין ונהרגין על פיהם" (משנה מכות, א, ד). עונשם של העדים שנמצאו זוממים הוא, שהעונש שביקשו להשית על הנאשם יושת עליהם: "וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו."

-         המילה "אמת" מורכבת משלוש אותיות: א.מ.ת. – אלה האותיות בַתחילה, בָאמצע ובַסוף של האלפָבית. אין אמת חלקית אלא רק אמת שלימה ומוחלטת