בסבך היריד – והיה העקוב למישור

בסבך היריד מאי 2014