האפל והמיתי בנפש האדם – הסופר פרופ' חיים באר – 14.9.21

בסיפור "עוולה" מאת יוסף חיים ברנר

מתוארת שרשרת אירועים מיתיים

המאירים את הצד האפל בנפש האדם,

צד שנחשף לעין כול בשעות מבחן או בעתות משבר.

הסיפור מעוגן בשורה של מעמדים מקראיים,

שהמכנה המשותף ביניהם הוא הן מעשי בגידה, רמייה והונאה,

והן היפוכה של הכנסת אורחים,

המסתיימת בהסגרת אורחים חפים מפשע

לידי מבקשי רעתם.