המרכז ללימודי יהדות בשרון – סדרת סתיו תשע"ה 2014

בית המדרש - קהילת יונתן  הרב מיכאל בוידן

בית המדרש – קהילת יונתן
הרב מיכאל בוידן