הרצאה – "עולמה של ויסלבה שימבורסקה" (פרס נובל לספרות) – פרופ' רפי וייכרט – יום ג' 9.3.21 בשעה 20:00