על הדברים הסמויים מן העין – פרופ' רחל אליאור ו אל"מ זאב רז – 6.12.2022 בשעה 20:00