עם יותר היסטוריה או היסטוריה יוצרת עם?

עם יוצר הסטוריה 04_02_2014 Volnonslablopig .