פטירה

במקרה של מוות במשפחה, רבים מחפשים תחליף לשירותי ה"חברה קדישא" העירונית. יש למספר קיבוצים בתי עלמין ויש גם בית עלמין אזרחי, אשר בהם ניתן לערוך טקס העונה על הצרכים של המשפחה ו/או הרצון האישי של הנפטר. כמו-כן, ניתן לערוך טקסי אזכרה בתום תקופת ה"שלושים" וביום השנה. במידה ויש לכם שאלות כלשהן לגבי טקסי מעגל החיים…

Read More