פעילות חברתית

social action

 מסיידים את הבית למשפחה נזקקת

Seniors Club

חלוקת מזון לקשישים לפני ערב ראש השנה