פרוייקט בנייה

לקהילת יונתן, הקהילה הרפורמית המשגשגת בהוד השרון, אין משכן קבע משל עצמה.

מאז היווסדה בשנת 2002 מקיימת הקהילה את רוב פעילויותיה: תפילות, הרצאות, לימודי יהדות אקדמאיים וכדומה בבית-הכנסת של המכון "אלכסנדר מוס" בכפר הנוער ע"ש מוסינזון בהוד השרון.

חרף רצונם הטוב של מנהלי המכון "אלכסנדר מוס", המקום אינו עומד לרשותנו בכל עת, ועלינו לשכור אולמות וחדרי לימוד שונים ברחבי העיר על מנת לענות על צרכינו ההולכים וגדלים. המחסור במקומות הולמים בהוד השרון והתשלום הרב שנגבה מאיתנו עבור שכירתם מכבידים על יכולתנו לפעול ולהרחיב את פעילויותינו.

הקהילה נאלצה להתמודד עם מאבק ארוך, מתמשך ומייגע עד להשגת היעד:

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ב-27 בנובמבר 2012 הוחלט להקצות קרקע ציבורית של 1800 מ"ר לבניית משכן קבע לקהילת יונתן.

הקרקע הינה חלק משטח ציבורי גדול יותר, אשר עליו מתכוונת העירייה לבנות שני בתי-ספר, דבר המבטיח יחסים פוריים, אשר יהיו לטובתם ההדדית של כל המוסדות.

בכוונתנו להקים מרכז ליהדות ברוח מסורת יהודית ופלורליסטית, אשר יכלול בית-כנסת, אולם הרצאות רב תכליתי וחדרי לימוד. הבניין יכיל כ- 1,200 מ"ר בגודלו, והעלות המוערכת היא כשלושה מליון דולר ארה"ב, כולל ריהוט וציוד.

קיימת האפשרות לתרומות הנושאות את שם התורם.

הקהילה מוכרת כעמותה על ידי רשויות המס בישראל לצורך מתן תרומות, וכן קיימים האמצעים למתן תרומות בחו"ל, אשר תהיינה מוכרות לצורך ניכוי מס על ידי רשויות המס בארה"ב.

לשמחתנו, הצלחנו לגייס כ- $1,000,000 לצורך הכנת תכניות בנייה והעסקת יועצים. עתה אנו זקוקים בדחיפות לתמיכה משמעותית נוספת.

בהתאם לחוזה שקיימנו עם העירייה, אנו חייבים לגייס $1,000,000 נוספים בהקדם על מנת לאפשר לנו להתחיל לבנות.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בפרויקט מלהיב זה

ולסייע לנו להשיג את מטרתנו על ידי מתן תרומתכם המיידית