פרוייקט בנייה

לקהילת יונתן, הקהילה הרפורמית המשגשגת בהוד השרון, אין משכן קבע משל עצמה.

מאז היווסדה בשנת 2002 מקיימת הקהילה את רוב פעילויותיה: תפילות, הרצאות, לימודי יהדות אקדמאיים וכדומה בבית-הכנסת של המכון "אלכסנדר מוס" בכפר הנוער ע"ש מוסינזון בהוד השרון.

חרף רצונם הטוב של מנהלי המכון "אלכסנדר מוס", המקום אינו עומד לרשותנו בכל עת, ועלינו לשכור אולמות וחדרי לימוד שונים ברחבי העיר על מנת לענות על צרכינו ההולכים וגדלים. המחסור במקומות הולמים בהוד השרון והתשלום הרב שנגבה מאיתנו עבור שכירתם מכבידים על יכולתנו לפעול ולהרחיב את פעילויותינו.

הקהילה נאלצה להתמודד עם מאבק ארוך, מתמשך ומייגע עד להשגת היעד:

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ב-27 בנובמבר 2012 הוחלט להקצות קרקע ציבורית של 1800 מ"ר לבניית משכן קבע לקהילת יונתן.

הקרקע הנה חלק משטח ציבורי גדול יותר, אשר עליו מתכוונת העירייה לבנות שני בתי-ספר, גני ילדים ומרכז ספורט, דבר המבטיח יחסים פוריים, אשר יהיו לטובתם ההדדית של כל המוסדות.

בכוונתנו להקים מרכז ליהדות ברוח מסורת יהודית ופלורליסטית, אשר יכלול בית-כנסת, אולם הרצאות רב תכליתי, חדרי לימוד וגן ילדים. הבניין יכיל כ- 1,200 מ"ר בגודלו, והעלות המוערכת היא כשני מליון דולר ארה"ב, כולל ריהוט וציוד.

לשמחתנו, הצלחנו לגייס כ- $1,000,000 שיאפשרו לנו להתחיל בבנייה. כעת אנו ממתינים לקבל היתר בנייה מהעירייה.

עתה אנו זקוקים בדחיפות לתמיכה משמעותית נוספת!

 

קיימת האפשרות לתרומות הנושאות את שם התורם, כולל שם הבניין!

 

הקהילה מוכרת כעמותה על ידי רשויות המס בישראל לצורך מתן תרומות, וכן קיימים האמצעים למתן תרומות בחו"ל, אשר תהיינה מוכרות לצורך ניכוי מס על ידי רשויות המס בארה"ב.

 

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בפרויקט מלהיב זה ולסייע לנו להשיג את מטרתנו על ידי מתן תרומתכם המיידית!