סתרי תורה ומסתרי הנפש: חידוש ומסורת, שינוי והתפתחות באוצר החכמה של הקבלה והחסידות בהנחיית ד"ר מיכה אנקורי

נפשי שואפת להיות חודרת בתוך חדריה הפנימיים. כל מה שהנני מתאמץ לדלות מאור התורה ומאור העולם, הנני מוצא שכל השורשים של המבֻקשים הטהורים, מֻוכרחים הם להיות נמצאים במעמקי הנפש עצמה, שאורה הוא אור התורה וזיו העולם. הרב קוק, "חדריו" חברים יקירם שלום רב, שמחים לבשר על פתיחתה של סדרת השיעורים מרחיבי הלב והדעת בנושא  סתרי…

Read More

«