פרוייקט בנייה

לקהילת יונתן, הקהילה הרפורמית המשגשגת בהוד השרון, אין משכן קבע משל עצמה.

מאז היווסדה בשנת 2002 מקיימת הקהילה את רוב פעילויותיה: תפילות, הרצאות, לימודי יהדות אקדמאיים וכדומה בבית-הכנסת של המכון "אלכסנדר מוס" בכפר הנוער ע"ש מוסינזון בהוד השרון.

חרף רצונם הטוב של מנהלי המכון "אלכסנדר מוס", המקום אינו עומד לרשותנו בכל עת, ועלינו לשכור אולמות וחדרי לימוד שונים ברחבי העיר על מנת לענות על צרכינו ההולכים וגדלים. המחסור במקומות הולמים בהוד השרון והתשלום הרב שנגבה מאיתנו עבור שכירתם מכבידים על יכולתנו לפעול ולהרחיב את פעילויותינו.

הקהילה נאלצה להתמודד עם מאבק ארוך, מתמשך ומייגע עד להשגת היעד, ובסוף הוקצתה קרקע ציבורית של 1800 מ"ר לבניית משכן קבע לקהילת יונתן.

בכוונתנו להקים מרכז ליהדות ברוח מסורת יהודית ופלורליסטית, אשר יכלול בית-כנסת, אולם הרצאות רב תכליתי, חדרי לימוד וגן ילדים. הבניין יכיל כ- 1,200 מ"ר בגודלו, והעלות המוערכת היא כשני מליון דולר ארה"ב, כולל ריהוט וציוד.

לשמחתנו, הצלחנו לגייס כ- $1,000,000 שאפשרו לנו להתחיל בבנייה.

 

 

עתה אנו זקוקים בדחיפות לתמיכה משמעותית נוספת!

 

קיימת האפשרות לתרומות הנושאות את שם התורם, כולל שם הבניין!

 

הקהילה מוכרת כעמותה על ידי רשויות המס בישראל לצורך מתן תרומות, וכן קיימים האמצעים למתן תרומות בחו"ל, אשר תהיינה מוכרות לצורך ניכוי מס על ידי רשויות המס בארה"ב.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בפרויקט מלהיב זה ולסייע לנו להשיג את מטרתנו על ידי מתן תרומתכם המיידית!