גיור

קהילת "יונתן" מציעה תוכנית הכנה לקראת גיור במסגרת מועצת הרבנים המתקדמים בישראל. תוכנית זו פתוחה לאזרחים ישראליים ולאלה שיש להם מעמד קבע או לטווח ארוך בארץ. הגיור המתבצע באמצעות מועצת הרבנים המתקדמים בישראל מוכר ע"י משרד הפנים לצורך שינוי רישום הדת והלאום במרשם האוכלוסין, אך אינו מוכר ע"י הממסד האורתודוקסי.

Read More