האפל והמיתי בנפש האדם – הסופר פרופ' חיים באר – 14.9.21

בסיפור "עוולה" מאת יוסף חיים ברנר מתוארת שרשרת אירועים מיתיים המאירים את הצד האפל בנפש האדם, צד שנחשף לעין כול בשעות מבחן או בעתות משבר. הסיפור מעוגן בשורה של מעמדים מקראיים, שהמכנה המשותף ביניהם הוא הן מעשי בגידה, רמייה והונאה, והן היפוכה של הכנסת אורחים, המסתיימת בהסגרת אורחים חפים מפשע לידי מבקשי רעתם.

Read More

דברים שכיסוים יפה מגילוים – ש"י עגנון והשבתאות – פרופ' צחי וייס – 2.2.21

  דברים שכיסוים יפה מגילוים ש"י עגנון והשבתאות פרופ' צחי וייס התנועה השבתאית היא אחת התנועות המרתקות בהיסטוריה היהודית. ש"י עגנון התייחס לשבתאי צבי ולתנועה השבתאית במגוון יצירות. בהרצאה נבחן, אלו תמורות משמעותיות עבר יחסו של עגנון לשבתאות במהלך השנים, וכיצד הן באות לידי ביטוי ביצירותיו השונות, בין השאר, בעקבות חברותו הקרובה ורבת השנים עם…

Read More

«