דברים שכיסוים יפה מגילוים – ש"י עגנון והשבתאות – פרופ' צחי וייס – 2.2.21

  דברים שכיסוים יפה מגילוים ש"י עגנון והשבתאות פרופ' צחי וייס התנועה השבתאית היא אחת התנועות המרתקות בהיסטוריה היהודית. ש"י עגנון התייחס לשבתאי צבי ולתנועה השבתאית במגוון יצירות. בהרצאה נבחן, אלו תמורות משמעותיות עבר יחסו של עגנון לשבתאות במהלך השנים, וכיצד הן באות לידי ביטוי ביצירותיו השונות, בין השאר, בעקבות חברותו הקרובה ורבת השנים עם…

Read More

«